Актуални обяви

Протокол от заседание за провеждане на търг за продаване на движими вещи , частна общинска собственост от 14.09.2023 г.  – Протокол