Бюджет

Справка бюджет за трето тримесечие 2023 г.

Справка бюджет за второ тримесечие 2023 г.

Справка бюджет за първо тримесечие 2023 г. 

Справка бюджет за четвърто тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за трето тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за второ тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за първо тримесечие 2022 г.    

Отчет за изпълнението на бюджет 2021 г.