Бюджет

Бюджет 2024

Справка бюджет за четвърто тримесечие 2023 г.

Справка бюджет за трето тримесечие 2023 г.

Справка бюджет за второ тримесечие 2023 г.

Справка бюджет за първо тримесечие 2023 г. 

Справка бюджет за четвърто тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за трето тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за второ тримесечие 2022 г. 

Справка бюджет за първо тримесечие 2022 г.    

Отчет за изпълнението на бюджет 2021 г.