Вътрешна квалификация в СУ “Константин Константинов”

Вътрешна квалификация в СУ “Константин Константинов”
Приключи първият кръг на Акредитацията по програма Еразъм+, сектор училищно образование в СУ “Константин Константинов”. Днес педагогическите специалисти, реализирали мобилности, споделиха какво са видели, преживели и научили. Опитът, придобит от обученията, е ценен за целия колектив.
За изпълнение на целите на проекта учители от СУ “Константин Константинов” участваха в следните обучения:
1. Цветомир Станиславов Думанов взе участие в обучение на тема „Роботика и СТЕМ в училищата“ (Robotics and STEM in Schools). Обучението се проведе на о. Корфу, Гърция.
2. Диана Митева и Ирена Йорданова се включиха в обучение в Дъблин, Ирландия – на тема “Using technology in the classroom“.
3. Eва Гандева – Дюлгерова – “4 К – креативност, критическо мислене, комуникация и колаборация в училище” (The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools) – Флоренция, Италия.
4.Татяна Дейчева и Дарина Пенчева – “А Еuropean School for All Children”, организирано от “Europass Teacher Academy” – гр. Хелзинки, Финландия.
5. Дора Тодорова, Диана Митева, Ирена Йорданова и Нели Манева реализираха последната мобилност в Стокхолм, Швеция. Те участваха в курса ”Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Sweden” в партньорство с English Matters.
Очакваме с нетърпение да разберем в какви обучения ще имат възможност да се включат нашите колеги в следващия кръг на Акредитацията по програма Еразъм+, сектор училищно образование в СУ “Константин Константинов”.