Графици

Първи срок 2022/2023 година

График за конслутации на класните ръководители с родители и ученици

График за провеждане на консултации по учебни предмети

График за провеждане на контролни и класни работи