ДЗИ

График за провеждане на държавните зрелостни изпити

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май
2022 г., начало 08,30 ч

Задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26
май – 3 юни 2022 г., по допълнителен график

Примерни задачи към учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити