ДЗИ

График за провеждане на държавните зрелостни изпити

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч

Задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26
май – 31 май 2022 г., по допълнителен график

Примерни задачи към учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч. 

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч. 

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.