Доброволци от БМЧК – Сливен изнесоха лекция и направиха демонстрация по оказване на първа долекарска помощ в случай на инцидент

Доброволци от БМЧК – Сливен изнесоха лекция и направиха демонстрация по оказване на първа долекарска помощ в случай на инцидент пред учениците от целодневна организация на учебния ден. Те представиха на децата последователността на действията и стъпките, когато човек е в безсъзнание и ги запознаха с животоспасяващи техники: сърдечен масаж, кръвоспиране и различни травми. Демонстрацията предизвика огромен интерес сред учениците. Дори на тяхната крехка възраст изразиха желание да докоснат учебния манекен и се опитаха да приложат наученото.
Сърдечно благодарим на младежите от БЧК, за знанията, уменията и емоциите, които отправиха към всички нас!