Държавни изпити

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за X, XI или XII