Екип

Педагогически специалисти

Весела Георгиева Паскалева – Директор

Цветелина Любенова Кайракова – Заместник-директор, учебна дейност

Дора Андонова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност

Веселин Ненчев Василев – Заместник-директор, учебна дейност

Съби Йорданов Йорданов – Ръководител на направление ИКТ

Начален етап:

Нели Владимирова Манева

Виктория Димова Стойнова

Виолета Иванова Иванова

Любка Петрова Костова

Доника Златкова Желева

Анелия Манова Василева

Радостинка Вълчева Динева

Аделина Андонова Дренска

Иванка Атанасова Василева

Татяна Божидарова Дейчева

Красимира Иванова Бакалова

Светла Дончева Илчева

Събина Минчева Георгиева

Дияна Кирилова Ангелова

Татяна Георгиева Илиева

Радостинка Димитрова Енергиева

Радостина Петрова Вачева

Камелия Иванова Минчева

Валентина Иванова Андролова

Красимира Тодорова Мишкова

Дарина Симеонова Пенчева

Мария Славчева Димитрова

Росина Атанасова Апостолова

Мери Йорданова Божкова

Доника Минкова Петкова

Петя Величкова Фърчанова

Таня Славова Йорданова

Габриела Иванова Митева

Станислава Петрова Панева

Соня Кънчева Иванова

Иванета Йотова Стамова

Росица Монева Тенева

Ивелина Стоянова Банчева

Веселина Георгиева Тенева

Ваня Борисова Илиева

Български език и литература:

Симеон Цветанов Симеонов

Златина Вангелова Мартинова

Евдокия Людмилова Гандева – Дюлгерова

Дайна Григорова Григорова

Чужд език:

Диана Тодорова Митева

Нели Христова Янева –  Гочева

Ирена Божидарова Мирчева

Ирена Славова Йорданова

Математика и информационни технологии:

Мариана Стоянова Христова

Десислава Василева Кънева

Станимира Марева Златева

Добрин Колев Косев

Таня Димитрова Мерджанова

Гергана Тодорова Панайотова

Природни науки:

Анелия Христова Иванова

Красимира Ганева

Искра Емилова Косева

Обществени науки:

Марияна Маринова Куновска

Кирил Стоянов Стоянов

Драгомира Желязкова Владева – Неделчева

Изкуство:

Невена Христова Николова

Кина Илиева Карадобрева – Паскалева

Христо Николаев Георгиев

Магдалена Кирилова Луканова

Физическо възпитание и спорт:

Димчо 3латанов Димов

Денислав Владимиров Демирев

Румен Димитров Радев

Специалисти, допълнителна подкрепа:

Диляна Иванова Маринова – Малакова – Педагогически съветник

Радина Стоянова Байнашева – Психолог

Сребрина Диндева – Логопед

Надя Георгиева Гетова – Ресурсен

Таня Георгиева Ганева – Старши учител, ресурсен

Администрация

Красимира Узунова – главен счетоводител
 

Пенка Хисапчиева – специалист, човешки ресурси

Гинка Георгиева – завеждащ техническа служба