Завърши практиката на учениците от нашето училище във връзка с първия проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ – „Стопанската логистика в основата на ефективна икономика“

В реализацията на първия ни проект по Програма Еразъм „Стопанската логистика в основата на ефективна икономика“, учениците от специалността “Спедиция, транспортна и складова и логистика” на СУ „К. Константинов“ – Сливен, бяха обучени, прилагайки едни от най-добрите практики в областта на планирането, организацията, реализацията и контрола върху дейностите, свързани със спедицията и логистиката, и възможностите за информационно осигуряване с цел ефективната спедиторска дейност. Работа в мултикултурна среда насърчаваше ценностите на учениците за приобщаване и толерантност през цялото време и им помогна да създадат незабравими приятелства.

 Високата оценка поставена в края на мобилността от менторите и ръководителите на стажуващите групи беше изключително висока, което е доказателство за обогатяване на професионалното им обучение.  

Практиката в гр. Брага – Португалия, ще остане незабравима за участниците и заради организираните в свободното време посещения, мероприятия и екскурзии в градовете Порто, Лисабон, Виана де Кастело и Фатима, които отвориха вратата на една различна култура и история, оставяйки трайна следа в тяхното съзнание мотивираща ги да търсят други чуждестранни изяви, свързани с професионалното им обогатяване.

Екипът на училището планира много бъдещи участия за мобилности в чужбина по програма „Еразъм“.