Изложба на кукерски маски

През изминалата седмица, ученици, ръководени от госпожа Свобода Бурлакова, с желание са запознаха с фолклорните традиции и обичая “Кукери”. Изработиха със старание кукерски маски и ги подредиха в изложба.