Иновации в действие – 2019/2020

През 2019/2020 година училището реализира проект по НП „Иновации в действие“ в сътрудничество с две училища:

  • 17 СУ „Дамян Груев“ – София (иновативно)
  • ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково (неиновативно)

Гостуване в 17 СУ "Дамян Груев" - София

Гостуване в СУ "К. Константинов" - Сливен