Как да превържем рана

Как да превържат рана, как да помогнат на изпаднал в безсъзнание човек и по какъв начин се възстановяват дишането и пулсът научиха учениците от 5. а клас в часа на класа тази седмица.

С помощта на доброволците от младежката организация на БЧК – Ралица и Ванина, ръководени от гл. специалист Борил Димитров, петокласните видяха как се действа в такива критични ситуации. Учениците научиха и кои са основните 5 стъпки, които трябва да следват, когато изпаднат в беда и позвънят на 112, а именно – да кажат къде са, какво се е случило, колко са пострадалите, какви са нараняванията и кой се обажда! По време на часа децата сами направиха превръзки и упражниха реанимация на пострадал.