Екип

Педагогически специалисти

Весела Георгиева Паскалева – Директор

Цветелина Любенова Кайракова – Заместник-директор, учебна дейност

Дора Андонова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност

Веселин Ненчев Василев – Заместник-директор, учебна дейност

Съби Йорданов Йорданов – Ръководител на направление ИКТ

Начален етап:

Нели Владимирова Манева

Виктория Димова Стойнова

Василена Мариан Маринова

Любка Петрова Костова

Доника Златкова Желева

Ваня Георгиева Болградова

Радостинка Вълчева Динева

Аделина Андонова Дренска

Иванка Атанасова Василева

Татяна Божидарова Дейчева

Красимира Иванова Бакалова

Светла Дончева Илчева

Галина Ангелова Георгиева

Дияна Кирилова Ангелова

Татяна Георгиева Илиева

Радостинка Димитрова Енергиева

Радостина Петрова Вачева

Камелия Иванова Минчева

Валентина Иванова Андролова

Красимира Тодорова Мишкова

Дарина Симеонова Пенчева

Мария Славчева Димитрова

Памела Иванова Милкова

Митка Стефанова Милинкова-Кръстева

Доника Минкова Петкова

Петя Величкова Фърчанова

Таня Славова Йорданова

Габриела Иванова Митева

Станислава Петрова Панева

Иванета Йотова Сопотска

Даниела Недкова Тотева

Силвия Аврамова Стоянова

Ивелина Стоянова Банчева

Веселина Георгиева Тенева

Ваня Борисова Илиева

Български език и литература:

Симеон Цветанов Симеонов

Златина Вангелова Байнашева

Евдокия Людмилова Гандева – Дюлгерова

Искра Найденова Дюлгерова

Дайна Григорова Григорова

Чужд език:

Диана Тодорова Митева

Нели Христова Янева –  Гочева

Ирена Божидарова Мирчева

Ирена Славова Йорданова

Математика и информационни технологии:

Мариана Стоянова Христова

Добри Стефанов Маргенов

Станимира Марева Златева

Добрин Колев Косев

Таня Димитрова Мерджанова

Гергана Тодорова Панайотова

Природни науки:

Анелия Христова Иванова

Стоянка Банова Тодорова

Искра Емилова Косева

Обществени науки:

Марияна Маринова Куновска

Стоянка Тодорова Димова

Драгомира Желязкова Владева – Неделчева

Изкуство:

Невена Христова Николова

Кина Илиева Карадобрева – Паскалева

Христо Николаев Георгиев

Борислав Тончев Кисьов

Стела Иванова Михайлова

Физическо възпитание и спорт:

Димчо 3латанов Димов

Денислав Владимиров Демирев

Румен Димитров Радев

Специалисти, допълнителна подкрепа:

Диляна Иванова Маринова – Малакова – Педагогически съветник

Радина Стоянова Байнашева – Психолог

Свобода Иванова Бурлакова – Логопед

Георги Атанасов Георгиев – Старши учител, ресурсен

Таня Георгиева Ганева – Старши учител, ресурсен

Администрация

Корнелий Желязков – главен счетоводител

Евелина Попова – завеждащ техническа служба

Гинка Георгиева – специалист, човешки ресурси

Галина Красимирова – технически сътрудник