Креативност, комуникация и сътрудничество за учениците на 21-ви век

Ключова дейност 1

2019-1-BG01-KA101-061968

Период: 01.09.2019 г. – 31.10.2020 г.

За повишаване на личната квалификация и подобряване на уменията си 8 педагогически специалисти  се включват в следните квалификационни курсове:

Methodology and Language Improvement for English Teachers, Regent London, London

Soft skills for strong teachers Europass Teacher Academy, Dublin, Ireland

Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond – ERASMUS+ ART.1.AC EuroPass Teacher Academy

French ICT tools for learning and teaching in school, French in Normandy Rouen, France

Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars” in FINLAND – English Matters