Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта”

Във връзка с кандидатстването по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта”, училището възнамерява да сформира следните групи:

  • Групи за занимания в сферата на изкуствата
  • Театрално изкуство –  l възрастова група – l – lV клас
  • Музикално изкуство – вокална група за изпълнение на народни песни – ll възрастова група – V-Vll клас
  • Музикално изкуство – инструментална музика за  изпълнение на народна музика – l възрастова група – l – lV клас
  • Отбори в сферата на колективните спортове
  • Баскетбол – l – lV клас
  • Волейбол – V – Vll клас – момичета, момчета
  • Футбол – l – lV клас

Групите могат да бъдат водени от външен специалист, педагогически специалист от училището или екип от външен специалист и педагогически специалист от училището.