Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

СУ „Константин Константинов“ ще кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Заложената цел е да се спомогне развитието на ключови компетентности и качества у подрастващите – екипност, колективност, отговорност, развиване на въображение, формиране на естетически вкус и физическа активност, чрез провокиране на личните интереси и акцент върху силните им страни.
Предвидено е да се сформират следните групи:
В направление ИЗКУСТВА:
Театрално изкуство – 1. – 4. клас;
Вокална група за изпълнение на народни песни – 5. – 7. клас;
Танцово изкуство – Съвременни танци – 1. – 4. клас

В направление СПОРТ:
Баскетбол – момчета, 1. – 4. клас
Баскетбол – момичета, 5. – 7. клас
Волейбол – момичета, 5. – 7. клас