НВО

График за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Модел на НВО за ІV клас

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Модел на НВО за VІІ клас

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Модел на НВО  за Х клас