Обичам моето училище

Благотворителна организация “LightSource“ подкрепя българското образование, чрез проекта „Обичам моето училище“, чиято цел е да създаде красива и уютна учебна среда.

Училището е нашият втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!
Презентация на проект „Обичам моето училище“

В какво се състои проекта:

 • Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода и щори;
 • В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация;
 • Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета;
 • Печат на тапетите;
 • Поставяне на тапетите;
 • Обучения;
 • Създаване на доброволчески групи;
 • Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания.

Теми на фото тапети биват:

 • Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
 • Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
  математика, история, рисуване, физика…и т. н.
 • В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например –
  фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
  Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения
 • Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.

Ползи от проекта:

 • Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда;
 • Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците; Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си;
 • Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети;
 • Намалява се стреса и агресивността при учениците;
 • Увеличава се посещаемостта на училището;
 • Училището повишава репутацията си;
 • Училището увеличава броя на учениците всяка година;
 • Създаване на екипност – ученици, учители, родители;
 • Учителите се чувстват по-бодри и и по-мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда;
 • Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище;
 • Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели;
 • Правилно позициониране на училището в социалните медии.

Екологичен проект “Децата и Цветята”

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.

Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:

 • Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая;
 • Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея;
 • Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки;
 • Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване;
 • Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом;
 • Екипна работа между деца, учители и родители.

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно!

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos