Образование за утрешния ден

https://oud.mon.bg/

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

В изпълнение на Дейност 6 от Проекта –  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

През учебната 2019/2020 г.

Сформирани клубове по ключови дигитални умения:

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 2 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 2 клас

3. „Учи и се забавлявай в света на ИТ“ – ръководител г-жа Таня Мерджанова с ученици от 4 клас

4.  ИТ -ръководител г-жа Мариана Христова с ученици от 2 клас

През учебната 2020/2021 г.

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 3 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 3 клас