Обществен съвет

Алина Енева – родетел

Красимира Стойкова – родител

Теодора Черкезова – родител

Зарина Недялкова – родител

Аврам Аврамов – родител 

Стефка Шевкенова-Пашова – представител на работодателите

Ивелина Илиева – представител на Община Сливен

Резервни членове

Мария Панайотова – родител

Таня Фарашева – родител

Маргарита Ботева – родител

Милена Пилишева – представител на работодателите

Светла Бунчева – представител на Община Сливен