Обществен съвет

Теодора Черкезова – председател – родител

Пламен Белчев – родител

Драгомир Драгиев – родител

Мария Панайотова – родител

Яна Гроздева – родител

Росен Минчев – родител

Диана Иванова – финансиращ орган