Олимпиада по Компютърно моделиране 3 и 4 клас

Олимпиада по КМ 3 и 4 клас – 05.12.2022 г. , общински кръг . Резултати

Олимпиада по КМ 3 и 4 клас – 05.12.2022 г. , общински кръг . Класирани участници