Олимпиада по Компютърно моделиране

На 03.12.2022г. в СУ"Константин Константинов" ще се проведе общински кръг на олимпиада по Компютърно моделиране за III и IV клас . Състезанието по Компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас в предмета Компютърно моделиране от общообразователната подготовка.