Олимпиади и състезания

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика, ІV клас

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика, V-IV клас*

*- За учениците от VІІ до ХІІ клас очакваме решението от Националната комисия, за да бъдат разсекретени.