Открит STEM урок на тема “Строеж на атома”

На 03.11.2022 г. в STEAM центъра се проведе открит урок с ученици от 8. клас на тема „Строеж на атома“. Урокът бе замислен и проведен като интердисциплинарен между предметите химия и опазване на околната среда и информационни технологии.

На осмокласниците бе предложено да изпълнят различни задачи с участието на приложения за четене на QR код и добавяне на виртуална реалност. В една от задачите два отбора от ученици се състезаваха с роботи, които се програмираха в реално време с цел да се открият верните модели за строежа на различни атоми.

В рамките на часа учениците изработиха и модел за атомен строеж от подръчни материали, към който за домашна работа трябваше да добавят виртуална реалност и да го превърнат в „модел с движещи се електрони“.

Съвместната работа между учителите по двата предмета води до обогатяване на уменията не само на учениците, но и създава среда на баланс във взаимоотношенията „учител – ученик“, а това води до постигане на положително заредена среда за обучение, което е полза за всички участници в процеса.