Престижна акредитация за Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен

Сливенското средно училище „Константин Константинов“ получи „Еразъм“ акредитация в сектор „Училищно образование“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“ към програма „Еразъм+“. Училището вече има подписан договор с Националната агенция за Р България на Европейската комисия по посочената програма. Акредитацията на Програма „Еразъм“ е допълнителна възможност за организации в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитацията потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената си организация.