Прием в 1. клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че записването на децата в I клас за учебната 2022/2023 г.

след първо класиране, ще се осъществи на място в училището в периода:

начална дата – 3 юни 2022 г. от 9:00 ч.

крайна дата – 7 юни 2022 г. до 17:00 ч.

Задължителни документи;

1. попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием;

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

5. документи, удостоверяващи отбелязаните допълнетелни критерии за деца със СОП, сираци и полусираци, сл. бележка за работещите в района на училището , многодетни семейства и др.

Очакваме Ви!