Проекти

“Healthy body, healthy mind, healthy environment” 2020-1-LT01-KA229-078107_3

 

Най-важната задача на всяка образователна институция е качествено обучение. В периода от 2016 – 2025 г. Световната здравна организация   препоръчва физическа активност за подрастващите, като тя спомага освен за физическото, но и за емоционалното, и социалното им здраве. Учениците  прекарват по-голяма част от времето си в училище, освен да се обучават по определени дисциплини и да подобряват своите умения, особено важно е да се обърне внимание и на тяхното ментално здраве.

Физическата активност и спортът  се разбират не само като съществени елементи за израстването на щастливо дете, но и като положително въздействие върху по-нататъшното личностно развитие и формиране на умения за здравословен начин на живот.

България Литва, Полша, Италия, Румъния и Гърция са страните, които се включиха в проекта “Здраво тяло, здрав дух, здравословна околна среда” от програмата „Еразъм +“. Ученици и учители от СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен имаха възможността да представят България в това интересно  предизвикателство. Целта на проекта  е  укрепване на физическото и емоционалното здраве на учениците и развиване на умения за здравословен начин на живот, а целевата група включва ученици между 14 и 16 години със средно/професионално образование.

По време на проекта участниците се запознаха с опита на страните партньори  и заедно реализираха съвместни дейности. Проведоха се няколко  краткосрочни  обмена на ученици  и виртуални срещи, по време на които  бе насърчено международното  сътрудничество и  обогатяване на  културните хоризонти на  ученици  и  учители. Участниците  подобриха знанията си по следните   теми – „Физическо и емоционално здраве“, „ Потребителски навици“,  „Диети  и  здравословен  начин  на  живот“  и повишиха  уменията  си  за  комуникация, сътрудничество и способност да учат. Реализираните дейности  ги насърчиха да променят своето  поведение, свързано с потребителските навици.

 

За този период на сътрудничество учениците  създадоха:

 1. листовки/плакати (физическо и емоционално здраве/навици за концентрация/здравословен начин на живот) https://drive.google.com/drive/folders/1bk7hEGhFDc7j7YkpE7S20YvYeoCuMFOm;
 2. книжка с комикси (https://online.fliphtml5.com/xxaak/inva/#p=1);
 3. презентации (физическо и емоционално здраве/навици /здравословен начин на живот);
 4. седем бюлетина:

https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/unesco-world-heritage-sites

https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/educational-system

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.4_addictions

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.5_healthy_diet

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.6_consumption_habits

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.7_emotional_health

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.8_physical_activity

 1. уебсайт на проекта ( https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus);
 2. рекламен клип (https://youtu.be/JF7RmOgizr0).

С помощта на Европейския социален фонд и ОП НОИР 2014-2020 г. СУ „Константин Константинов“ стартира Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” – „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.“

 

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, както подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

 

Практиката по Дейност 2 на пр

оект „Ученически практики – 2”, отвори врати през януари 2023 г. и за нашите ученици от 11 клас, които заработиха в работа близка до реалната работна среда и с възможност за надграждане на компетентностите, като допълнителна подготовка за добър старт в професията.

 

16-20 May 2022 – mobility to Juodšiliai, Lithuania

LITHUANIAN, BULGARIA, POLAND, ITALIA,GREECE 2020-2022

“Вълнуващи срещи, незабравими приятели и много позитивизъм!”

С тези думи могат да се опишат срещите по проекта в гимназия Juodšiliai, Lithuania, които вдъхновяваха участниците от България, Литва, Полша, Италия и Гърция с ежедневните си дейности  през цялата седмицата.

Ученици от 8-ми, 10-ти и 11-ти клас на нашето училище участваха с вълнение и ентусиазъм в дейностите предвидени по програмата и представиха успешно презентация на тема  «Какво е психологическа устойчивост и как се развива».

В периода 01.05. – 07.05.2022 г. екип от учители и ученици от СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен взе участие в работна среща по програма „Еразъм+“ в Италия съвместно с партньорите от Гърция, Кипър, Литва и Полша в проект „ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ STEM ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, -2020-1-CY01-KA229-065945_5“ – „Развитие на STEM дейности“. В изпълнение на проекта посетихме училище „A. R. Chiarelli“ в град Мартина Франка, провинция Бари, регион Пулия, където се включихме в демонстрираните уроци с направление STEM – „Проектиране на кухненска маса“ и „Проектиране на газова аларма“. В съвместната работа сред децата се създаде атмосфера на сътрудничество и доброжелателство, което прерасна в приятелство по време на предвидените посещения в градовете Монополи и Полиняно а маре, Алберобело, Локоротондо и Матера, с цел запознаване с културните забележителности на Южна Италия.Любезните домакини от Италия ни показаха своето училище и ни разказаха за своя град, в който посетихме Двореца на дожите. Там нашата делегация беше приета от кмета на града Франко Анкона, който в своето приветствие към нас подчерта значението на културния обмен, насърчаван като част от проекта по програмата „Еразъм+“ за изграждане на Европа от народи, сред които цари мир. Очакваме нашите приятели и партньори при нас в края на месец май, където като домакини ще организираме и осъществим обмяна на добри практики в STEM науките.

Проектът Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM /„Стратегии за преподаване, образование и мотивация за учене чрез STEAM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика) подхода – STEAM by STEAM“/ събра 12 учители и 50 ученици от Португалия, Литва, Гърция и две училища от Румъния от 26 до 30 април 2022 годинаГостите бяха посрещнати от учениците на СУ „К. Константинов“ – Сливен по стара българска традиция – с питка и сол. Запознаха се с учители и ученици в училището и имаха възможността да разучат няколко български народни танца.Във връзка с планираните дейности по изпълнението на проекта учител от всяко училище-партньор преподаде урок, използвайки STEAM подхода.Работата по проекта беше съчетана с посещение на природни и архитектурни забележителности. Гостите имаха възможност да се докоснат до част от богатото културно-историческо наследство на България като посетиха късноантичната и средновековна крепост “Туида”, храм-паметник „Рождество Христово“, с. Шипка и град Велико Търново. Предстои последна заключителна среща в Остра, Румъния.

 

-2020-1-CY01-KA229-065945_5   

 Програма „Еразъм + “, Ключова дейност 2,       

„Партньорства за училищен обмен “

Координатор на проекта – Dimotiko Mandria – Cyprus, Pafos

Партньори – следните учебни заведения:  

Gymnasio Valtinou – Greece, Trikala;

Istituto Comprensivo Statale “A. R. Chiarelli”- Italy, Martina Franca;

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla – Lithuania, Radviliškis;

Szkola Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie – Poland, Ciechocin.

Цел на проекта

Разбиране и прилагане на учебната програма STEM във всеки  учебен предмет ,и придобиване на основни умения и ключови понятия от всички ученици.

„Мотивация-мотивация-мотивация! … чрез интересни и възнаграждаващи дейности.“

ЦЕЛИ

1 Участниците да се запознаят с опита на страните партньори по проекта и да  се създадат условия учениците и учителите  да реализират съвместни дейности.

2.Да  се включат  в проекта цялата общност- родители, учители и ученици.

3. Да  се създадат   връзки със социални и образователни партньори.

4. Да  се  развият  умения за бъдещо учене и да  се насърчат  децата да продължат средното си образование.

5.Учителите да  се  запознаят с  добри  практики  за  работа със  STEM подхода, да бъдат по – уверени и  да ги прилагат в ежедневната си педагогическа  практика.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

–  Съставяне на  наръчник, включващ всички дейности.

– Както учениците, така и учителите ще повишат уменията си в използването на нови технологии и подхода STEM в учебните предметите.

– Учениците да станат   по-уверени и независими  деца, които се учат един от друг.

– Ученици да станат по-компетентни и да   придобият умения  да се справят с по-глобален свят.

– Цялата общност, родители, учители и ученици да  се включат  в проекта.

– Нашите ученици да  научат повече и да станат по-независими, опитвайки се да намерят решения на проблемите във всекидневния живот.

– Прилагането на симулации, програмиране, роботика и други софтуерни приложения в рамките на STEM , запознаване с иновативни учебни програми и иновативните образователни методи.

– Проектът да  ни   гарантира, че нашите ученици ще  научават значението на STEM в реалния живот.

Бенефициент –

Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи- нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк- турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза- та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов- ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова- телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо- ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си- туация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г. www.eufunds.bg

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

В изпълнение на Дейност 6 от Проекта –  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

През учебната 2019/2020 г.

Сформирани клубове по ключови дигитални умения:

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 2 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 2 клас

3. „Учи и се забавлявай в света на ИТ“ – ръководител г-жа Таня Мерджанова с ученици от 4 клас

4.  ИТ -ръководител г-жа Мариана Христова с ученици от 2 клас

През учебната 2020/2021 г.

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 3 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 3 клас

Здраво тяло, здрав дух, здравословна среда

Програма „Еразъм + “, Ключова дейност 2, „Партньорства за училищен обмен“

Обща финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“ – 156.880,00 EUR.   –  Финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“   за  училището – 29.720,00 EUR

Координатор училище от Литва  -Juodsiliu Silo gimnazija Lithuania

Партньори:  

ISTITUTO SUPERIORE „SAN PELLEGRINO“, Italy

X Liceum Ogolnoksztalcace im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

Gymnasio Iolkou, Greece

Глобална цел на проекта:

 Да се подсили физическото и емоционалното здраве на учениците и да се развият умения за здравословен начин на живот.

Цели:

1. Участниците да се запознаят с опита на страните партньори по проекта и да създадат условия учениците да реализират съвместни дейности.

2. Да се ​​увеличи социалното включване чрез изпълнение на планирани дейности, които насърчават физическото и емоционалното здраве.

3. Да се насърчават промените в поведението на учениците, свързани с навиците на потребление и начина на живот.

4. Да се ​​насърчава международното сътрудничество между учениците, да се разширят културните качества на учениците и да се подобрят уменията по чужд език (английски).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Подобряване на емоционалното и физическото здраве на учениците, както и знанията им за здравословен начин на живот.

2. Развитие на уменията по английски език и запознаване с културата на различните страни.

3. Матералите, изработени по време на проекта (например брошури, плакати, комикси, данни от изследвания) ще се споделят в публичното пространство на Twinspace

Arts et langages à travers l’Europe 2

Arts and langages across Europe 2

2 – 2019-1-FR01-KA229-062798_2

 

Партньори:

1.Еcole élémentaire Rosa Parks, Brétigny sur Orge, France – Начално училище„Роза Парк“, гр.Бретини, Франция- координатор

2.Istituto Comprensivo Statale di Reggello , Reggello (FI), Italy- Основно училище, гр.Реджело, Италия

Период: 01.09.2019 г.- 31.08.2021 г.

Целта на този проект е да създаде иновативни и ефективни образователни дейности за  писане на съчинения , използвайки основни познания от областта на историята на изкуствата . Стремежът ни е да се подобрят  постиженията на учениците, особено на ученици със специални образователни потребности ,за да сме убедени, че те овладяват това умение преди да преминат в прогимназиален етап на основното образование.

Мобилността засяга основно  90 ученици от 9 до 11 години, както и техните учители. Но другите учители и ученици  в училищата, както и останалите участници  в училищния живот също ще участват, независимо дали ще организират дейности или наблюдават и обсъждат учебни практики.

Уменията на учениците  ще се оценяват в началото и след всеки ключов етап от проекта Мобилностите ще бъдат внимателно подготвени, ще бъде организирана между участниците  кореспонденция (писмена) и виртуална (видеоконференция).

Очакваният резултат е издаването на книга, илюстрирана от учениците, които ще събират различните истории написани по време на проекта.

L.A.S.T – Learning through All Senses Together

Партньори:

 1. Åkraskolan , Sala, Sweden – Начално училище в гр.Сала, Швеция – координатор
 2. Еcole élémentaire Rosa Parks, Brétigny sur Orge, France – Начално училище „Роза Парк“, гр.Бретини, Франция
 3. Three Legged Cross First School, Wimborne, United Kingdom – Начално училище , гр.Уинборн, Англия
 4. Scoala Gimnaziala Lunca, Pascani , Romania – Гимназия „Лунка“ , Паскани, Румъния
 5. School/Institute/Educational centre – General education (pre-primary level), Reggello (FI), Italy- Основно училище, гр.Реджело, Италия

Период: 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г. (удължен)

Целта на проекта е да укрепи европейското измерение в областта на образованието чрез насърчаване на мобилността и сътрудничеството между училища и  учители. Като учители всички срещаме ученици със забавено говорно и езиково развитие. Ние също забелязваме, че  интересът към четенето не е толкова голям, колкото преди. В резултат на това уменията за грамотност са все по-ниски. Проблемите с четенето засягат всички учебни предмети в училище, така че нашата цел е да спрем тази тенденция. Според нас всичко това може да доведе  до преждевременно напускане на училище или проблеми с намиране на работа в бъдеще. Като учители трябва да намерим нови начини да мотивираме нашите ученици. В работата си по този проект планираме да използваме всички сетива, за да мотивираме учениците да четат. Включваме танци, пеене, музикални приказки и четене на  книги като начин да  събудим любопитството към литературата.

Стратегии за преподаване, образование и мотивация за учене чрез STEAM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика) подхода – STEAM by STEAM

Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM

Партньори:

 1. Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra, Portugal; 
 2. Juodsiliu Silo gimnazija, Lithuania; 
 3. Gymnasio Iolkou, Greece; 
 4. Scoala Gimnaziala nr. 10, Suceava. Romania; 
 5. Scoala Gimnaziala ,  Ostra, Romaniа

Период: 01.09.2019 – 31.08.2021 г.

Цели на проекта:  

 1. Учителите да развият уменията да планират и правят уроци във визия STEAM, чрез курс за обучение по тази тема.
 2. Създаване на рамка за развиване на основни умения за учениците, използвайки STEAM като начин, чрез уроци, предоставяни в училищата от учители от партньорските училища.
  3. Разработване на колекция от готови за употреба STEAM материали за професионално развитие за учители (планове за уроци, игри), качени в онлайн платформа.
 3. Учителите да преподават уроци, проектирани от тях самите и от партньорите използвайки подхода STEAM.

Очаквани  резултати:

 • 40% от учениците  от училищата партньори  да стават по-мотивирани за учене и това ще се вижда в резултатите им, както в училищните, така и в извънкласните дейности.
 • 40% от тях   да  придобият умения за решаване на проблеми, за да станат по-добри мислители, в рамките на STEAM уроците. Това  ще ги прави по-подготвени за пазарите на работа след дипломирането.

Посещение в Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra, Portugal
През периода 08.01-11.01 2020 г. училището в Португалия бе домакин на първата работна среща. Участие взеха по трима представители от всяко училище –партньор. В програмата на срещата бяха включени разнообразни дейности: представяне на  всяко  училище, избор на лого на проекта, наблюдение на уроци с прилагане на СТЕАМ подхода, екскурзия до Лисабон. По проекта за тази учебна година предстоят  интересни дейности и  обмен на учители и ученици във Вилнюс, Литва през месец май. 

Обучение в Сучеава, Румъния  

В  периода–  25-29  февруари   2020 г.,   в училището-координатор  Scoala Gimnaziala nr. 10, Сучеава, Румъния    се  проведе   краткосрочно обучение за СТЕАМ метода  във  връзка  с реализиране  на  дейностите по  проект Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAMNo: 2019-1-RO01-KA201-063054  .

Участие взеха: инж. Веселин Ненчев Василев, Диана Тодорова Митева, Христо Николаев Георгиев, Диляна Иванова Маринова – Малакова.

Заедно  със  своите  колеги  от  Португалия, Гърция, Румъния и  Литва те имаха  възможност да присъстват на  международна конференция. Всяко училище представи добри  практики от  учебните  си  часове. СУ “K. Константинов” показа изработка на кукерски маски  от ученици в  часовете  по технологии и предприемачество.

Приключили проекти

„Ученически практики – 2“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

В края на януари 2023 г. в СУ “Константин Константинов“ завърши изпълнението на дейност 2: „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ по проект “Ученически практики 2“.

 

В изпълнението на дейността участваха 10 ученици от първи гимназиален етап и беше създадена учебно-тренировъчната фирма „Мултиплек“, която е виртуално копие на реална фирма и работи като истинско предприятие. Всички дейности на фирмата: запазване на име, регистриране на фирма, избор на правна форма и др. се реализираха виртуално чрез платформата на „Център за учебно-тренировъчни фирми“ .

Занятията по създаването и функционирането на УТФ се проведоха от учител по професионалната подготовка.

 

Учениците се запознаха с нормативните документи за стартиране на собствен бизнес и подготвиха всички необходими документи за работа на фирмата в съответствие с нейните цели и стратегия. Структурирани бяха отдели на учебно- тренировъчна фирма от учениците. Проследиха и  пълни технологичен цикъл на една сделка: подготовка, сключване, документиране и изпълнение.

 

По време на тази практика учениците придобиха допълнителни компетенции и смелост, за да могат използват потенциала си, развиват фирмата и работят успешно в съответствие с новостите ,които съществуват в днешния икономически свят.

 

Всеки ученик участвал в създаването и функционирането на УТФ по проекта, получи удостоверение.

В периода 30.05. – 03.06.2022 г. екип от учители и ученици от СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен взе участие в работна среща по програма „Еразъм+“ във Франция, съвместно с партньорите от Италия в проект L.A.S.T. (Learning Trough All Senses Together).Пътуването до Франция, нейната столица Париж, посещението на градините Живерни и експозицията на Малкия принц, потопиха децата в света на изкуството, представиха им една различна реалност и развиха тяхното въображение. Всичко чуто, видяно, почувствано и преживяно те претвориха в картини и истории. Децата обогатиха своята лексика, своите представи и умения за създавана на писмен текст. Работиха в екип, развиха своето въображение и създадоха чудно продължение на историята за Малкия принц. В нея съчетаха и трите талисмана на проекта като приказни герои.

На 20 май 2022 г. в СУ „К. Константинов“ посрещнахме нашите партньори от Франция по проект Еразъм +, L.A.S.T. (Learning Trough All Senses Together).

Групата ученици и учители от училище  Rosa Parks от Bretigny – sur – Orge  разгледа училището и взе участие в различни дейности.

 Към инициативите виртуално се присъединиха и нашите партньори от Италия – учениците и учителите от Instituto Compresivo di Reggello.

 Гостите учиха български език заедно с нашите ученици в урока, представен от г-жа Ирена Йорданова. Запознаха се с легендата за Орфей и Евридика, представена от г-жа Драгомира Неделчева. Подредиха пъзели с героите от легендата с помощта на двете роботчета в STEM центъра под ръководството на г-н Съби Йорданов.

В урока по грънчарство, подготвен от г-жа Кина Паскалева и г-н Христо Георгиев, френските и българските деца се докоснаха до глината и изработиха глинени съдове. Всички се забавляваха с играта „Народна топка“ заедно с  г-н Румен Радев.

 В края на посещението гостите получиха подаръци и поеха на разходка към крепостта Туида.

 Срещата бе активна и ползотворна, а децата се разделиха с очакването за предстоящата на следващия ден екскурзия до Казанлък и Етъра.

От 21-ви до 25-ти март 2022 г. ученици и учители от СУ “К. Константинов“ осъществиха мобилност в Италия по проект Еразъм +, LAST (Learning through All Senses Together).

Заедно с партньорите от Франция бяха сърдечно посрещнати в училището на град Реджелло – Instituto Compresivo Reggello.Там домакините представиха пред ученици и учители уроци по италиански език и изкуства. Децата разгледаха училището, срещнаха се с учениците, размениха подаръци и се разходиха из красивото италианско градче. Италианските ученици изпълниха песента на проекта и предадоха щафетата на българските деца, които са следващите домакини. Българската група се наслади на забележителностите на градовете Флоренция, Пиза и Лука.

Посещението в Италия – нови приятелства и незабравими спомени.

 

В реализацията на първия ни проект по Програма Еразъм „Стопанската логистика в основата на ефективна икономика“, учениците от специалността “Спедиция, транспортна и складова и логистика” на СУ „К. Константинов“ – Сливен, бяха обучени, прилагайки едни от най-добрите практики в областта на планирането, организацията, реализацията и контрола върху дейностите, свързани със спедицията и логистиката, и възможностите за информационно осигуряване с цел ефективната спедиторска дейност. Работа в мултикултурна среда насърчаваше ценностите на учениците за приобщаване и толерантност през цялото време и им помогна да създадат незабравими приятелства.

 Високата оценка поставена в края на мобилността от менторите и ръководителите на стажуващите групи беше изключително висока, което е доказателство за обогатяване на професионалното им обучение.  

Практиката в гр. Брага – Португалия, ще остане незабравима за участниците и заради организираните в свободното време посещения, мероприятия и екскурзии в градовете Порто, Лисабон, Виана де Кастело и Фатима, които отвориха вратата на една различна култура и история, оставяйки трайна следа в тяхното съзнание мотивираща ги да търсят други чуждестранни изяви, свързани с професионалното им обогатяване.

Екипът на училището планира много бъдещи участия за мобилности в чужбина по програма „Еразъм“.

Успешно приключи три годишният проект по програма „Еразъм+“, Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM, N:2019-1-RO01-KA201-063054 в Scoala Gumnaziala-Ostra, Румъния, 22-28 май 2022 г.

Ученици от 7-ми и  8-ми клас на нашето училище участваха с ентусиазъм в различни дейности съвместно с ученици от Румъния, Литва, Португалия и Гърция в Остра, като придобиха нови знания и умения. Взеха участие в заключителната среща на проекта  и конференцията в Сучава, Румъния.

През 2020/2021 г. участвахме в НП “Иновации в действие”, финансирана от Министерството на образованието и науката, в партньорство с:

20 ОУ “Тодор Минков” – София (иновативно)

ОУ “П.Р. Славейков” (неиновативно)

През 2019/2020 година училището реализира проект по НП „Иновации в действие“ в сътрудничество с две училища:

 • 17 СУ „Дамян Груев“ – София (иновативно)
 • ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково (неиновативно)

Благотворителна организация “LightSource“ подкрепя българското образование, чрез проекта „Обичам моето училище“, чиято цел е да създаде красива и уютна учебна среда.

Училището е нашият втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!
Презентация на проект „Обичам моето училище“

В какво се състои проекта:

 • Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода и щори;
 • В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация;
 • Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета;
 • Печат на тапетите;
 • Поставяне на тапетите;
 • Обучения;
 • Създаване на доброволчески групи;
 • Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания.

Теми на фото тапети биват:

 • Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
 • Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
  математика, история, рисуване, физика…и т. н.
 • В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например –
  фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
  Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения
 • Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.

Ползи от проекта:

 • Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда;
 • Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците; Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си;
 • Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети;
 • Намалява се стреса и агресивността при учениците;
 • Увеличава се посещаемостта на училището;
 • Училището повишава репутацията си;
 • Училището увеличава броя на учениците всяка година;
 • Създаване на екипност – ученици, учители, родители;
 • Учителите се чувстват по-бодри и и по-мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда;
 • Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище;
 • Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели;
 • Правилно позициониране на училището в социалните медии.

Екологичен проект “Децата и Цветята”

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.

Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:

 • Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая;
 • Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея;
 • Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки;
 • Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване;
 • Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом;
 • Екипна работа между деца, учители и родители.

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно!

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

            През втория срок на 2018/2019 учебна година в СУ „Константин Константинов“ стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по който бенефициент е Министерството на образованието и науката.

                        Дейности по проекта:

– през 2018/2019 година са сформирани групи за допълнително обучение:

ГрупаРъководител
1.Група по Английски език, 5. класИрена Мирчева
2.Група по БЕЛ, 2б, д класНели Манева
3.Група по БЕЛ, 2в, г класЛюбка Костова
4.Група по БЕЛ, 5а, б класВаля Вичева
5.Група по БЕЛ, 5г класМарианна Михалчева
6.Група по БЕЛ, 5д класМарианна Михалчева
7.Група по БЕЛ, 6. класВаля Вичева
8.Група по Математика, 1. класРадостинка Енергиева
9.Група по Математика, 2а класВиктория Стойнова
10.Група по Математика, 2б, д класНина Смиловска
11.Група по Математика, 2в, г класНина Смиловска
12.Група по Математика, 3а класСнежана Кирова
13.Група по Математика, 3б класРадостинка Динева
14.Група по Математика, 3г класИванка Василева
15.Група по Математика, 4а класКрасимира Бакалова
16.Група по Математика, 4б класГалина Георгиева
17.Група по Математика, 4в класДиана Ангелова
18.Група по Математика, 4д класТатяна Илиева
19.Група по Математика, 4е класСветла Илчева
20.Група по Математика, 6.класИскра Косева
21.Група по Математика, 7а класМарияна Христова
22.Група по Математика, 7б, в класИванка Георгиева
23.Група по География и икономика 5. класСтоянка Димова
24.Група по География и икономика 6. класСтоянка Димова
25.Група по Човекът и природата 6. класАнелия Христова
26.Група по Химия и ООС 7. класАнелия Христова
27.Група по Биология и ЗОО 8. класСтоянка Тодорова

 – през 2019/2020 година са сформирани:

 1. Групи за допълнително обучение:
ГрупаРъководител
1.Група по Английски език, 6. класИрена Мирчева
2.Група „ Звездици“, 1. класСвобода Бурлакова
3.Група „Искрици“, 1. класСвобода Бурлакова
4.Група по БЕЛ, 2б класРадостина Вачева
5.Група по БЕЛ, 3а класВиктория Стойнова
6.Група по БЕЛ, 3б класНели Манева
7.Група по БЕЛ, 3г класЛюбка Костова
8.Група по БЕЛ, 4в класВаня Болградова
9.Група по БЕЛ, 4г класИванка Василева
10.Група по БЕЛ, 4д класТатяна Дейчева
11.Група по БЕЛ, 5. класСнежана Тенева
12.Група по БЕЛ, 6б класВаля Вичева
13.Група по БЕЛ, 6в клас, 1 групаСимеон Симеонов
14.Група по БЕЛ, 6в клас, 2 групаСимеон Симеонов
15.Група по БЕЛ, 7а класЗлатина Байнашева
16.Група по БЕЛ, 7б класВаля Вичева
17.Група по БЕЛ, 7б,в класВаля Вичева
18.Група по БЕЛ, 7г класЗлатина Байнашева
19.Група по БЕЛ, 7д класСимеон Симеонов
20.Група по БЕЛ, 10. класСнежана Тенева
21.Група по Математика, 3а класВиктория Стойнова
22.Група по Математика, 4б класРадостинка Динева
23.Група по Математика, 7а класИскра Косева
24.Група по Математика, 7б класИскра Косева
25.Група по Математика, 7в класИванка Георгиева
26.Група по Математика, 7г класДобри Маргенов
27.Група по Математика, 7д, класДобри Маргенов
28.Група по Математика, 10. класМарияна Христова
29.Група по География и икономика 6. класСтоянка Димова
30.Група по Химия и ООС 7г класАнелия Христова
31.Група по Химия и ООС 7д класАнелия Христова
 • Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Константин Константинов“ – Сливен:
Клуб за занимания по интересиРъководител на клуба
1.Танцов състав 3 – 4 класБорислав Кисьов
2.Танцов състав 5 – 7 класБорислав Кисьов
3.Мажоретен съставБорислав Кисьов
4.Клуб „Карамел“Снежана Кирова
5.ВГ „Росна Китка“Митка Милинкова-Кръстева
6.ВГ „Популярна музика“Невена Николова
7.Клуб „Дигитален дизайн“Христо Георгиев

През учебната 2020/2021 година по проект „Подкрепа за успех“ са сформирани следните групи:

 1. Групи за допълнително обучение:
ГрупаРъководител
1.Група по БЕЛ, 7.а и б. класЕвдокия Гандева-Дюлгерова
2.Група по БЕЛ, 7.в класМарианна Михалчева
3.Група по БЕЛ, 7.д класМарианна Михалчева
4.Група по Математика, 7.в класМарияна Христова
5.Група по Математика, 7.г класМарияна Христова
6.Група по Математика, 7.д класДобри Маргенов
 • Групи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за повишаване мотивацията за учене и техните ръководители в СУ „Константин Константинов“ – Сливен:
Клуб за занимания по интересиРъководител на клуба
1.Клуб „Български народни танци“Невена Николова
2.Клуб „Знам и мога“Нели Манева
3.Клуб „Знам и мога-ще успея“Виктория Димова
4.Клуб „Изобразително изкуство“Галина Георгиева
5.Клуб „Моят пръв милион“Радостинка Динева
6.Клуб „Уча и се забавлявам“Любка Костова
7.Клуб „Щурчови новини“Светла Илчева
8.Клуб „Вълшебник“Красимира Бакалова

Ключова дейност 1

Период: 01.06.2018 г. – 30.09.2019 г.

Чрез проекта 8 учители от СУ „К. Константинов“ – Сливен повишиха своята квалификация и подобриха езиковите си умения, което допринесе за тяхното личностно и професионално израстване.

Квалификационни курсове:

Intensive English Language Training – Anglolang Academy Of English, Scarborough, Great Britain Cours de Francais – Cours Standard – Centre International d`Antibes

Effective Classroom Practice – Oxford House College, London

There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning ICT.1.APP – Europass, Dublin, Ireland

La méthodologie pour une approche communicative innovante de l`enseignement du français – Centre International d`Antibes

Езикови курсове:

Intensive English Language Training – Anglolang Academy Of English, Scarborough, Great Britain

Cours de Francais – Cours Standard – Centre International d`Antibes