„Професионално образование и обучение“ по проектите „Еразъм“, КД1

Благодарение на съвместните усилия на учителите по професионална подготовка от нашето училище, продължава приключението в  областта „Професионално образование и обучение“ по проектите „Еразъм“, КД1. Този път целта е съседна на Португалия страна.
Испания е предстоящата културна и обучителна дестинация за учениците от професионалната степен на образование. 
Барселона, идваме, ние, учениците от професия спедитор-логистик!
 
Но вълнуващите „Еразъм“ новини не свършват…
Ще реализираме 13 мобилности за педагогически специалисти, които да осъществят  международен обмен и сътрудничество в европейски учебни заведения и да повишат мотивацията и квалификацията им, благодарение на Еразъм акредитацията ни от 2021 г. в сектор „Училищно образование“.
Дерзайте, колеги, учениците ни заслужават!