Робо дни в СУ “Константин Коснтантинов”

През последната седмица на месец Май се проведоха робо дни в STEM центъра на СУ “Константин Константинов” . Учениците от различни класове бяха запознати със симпатичните роботи Photon и имаха възможността да ги управляват и да им задават команди .