СУ „Константин Константинов“ – Сливен ще кандидатства по НП „България – образователни маршрути“.

Уважаеми родители,
СУ „Константин Константинов“ – Сливен ще кандидатства по
НП „България – образователни маршрути“.
Предвидени са следните маршрути:

За ученици в 1. – 2. клас за учебната 2022/2023 година,
двудневен образователен маршрут с една нощувка до гр. Бургас.
С прогнозен период 20.08. – 05.09.2023 г.

За ученици в 3. – 4. клас за учебната 2022/2023 година,
тридневен образователен маршрут с две нощувки до гр. Варна.
С прогнозен период 20.08.- 05.09.2023 г.

За ученици в 5. – 11. клас за учебната 2022/2023 година,
тридневен образователен маршрут с две нощувки до гр. Варна.
С прогнозен период 20.08.- 05.09.2023 г.

Родителите, които желаят да подадат заявление за участие по Националната програма, моля да подадат своето заявление в срок до 28.06.2023 г. вкл. в канцеларията на училището или чрез класните ръководители.

Заявление за кандидатстване по НП ОМ