Учебници

Електронно четими учебници

Достъп до електронно четимите учебници, използвани от І до VІІ клас:

„Клет България” ООД, Oxford University Press

Издателска група „Просвета”

Издателска къща„Рива” АД

СПИСЪК на учебници за учебната 2023/2024 година в СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен

ВАЖНО!: Учениците в 8., 9. и 10. клас да НЕ КУПУВАТ учебник по химия и ООС, защото се осигуряват от учителя.

8. клас

Учебен предмет

издателство

1.

Български език

„Просвета Аз Буки” – Милена Васева и колектив

2.

Литература

„Просвета” – Ирен Иванчева и колектив

3.

Чужд език – английски език

Focus for Bulgaria A1, издателство Pearson (само учебник)

Focus for Bulgaria A2, издателство Pearson (само учебник)

4.

Математика

„Булвест 2000”

5.

Информационни технологии

„Домино” ЕООД

6.

Физика и астрономия

„Булвест 2000”

7.

Биология и здравно образование

„Булвест 2000” + работни листи

8.

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6” – осигурен от учителя!

9.

История и цивилизации

„Булвест 2000”

10.

География и икономика

„Булвест 2000”

11.

Философия

„Анубис”

12.

Музика

„Анубис”

13.

Изобразително изкуство

„Булвест 2000”

14.

Предприемачество

„Мартилен” – Кирил Тодоров

9. клас

Учебен предмет

издателство

1.

Български език

„Анубис”

2.

Литература

„Анубис”    

3.

Чужд език – английски език

Legacy B1.1, издателство Express Publishing

Учебник и учебна тетрадка

 

Чужд език – френски език

Vite! Pour la Bulgarie A1. Partie1,  издателство Клет

Учебник и учебна тетрадка

4.

Математика

„Булвест 2000”

5.

Информационни технологии

„Домино” ЕООД

6.

Физика и астрономия

„Булвест 2000”

7.

Биология и здравно образование

„Булвест 2000” + работни листи

8.

Химия и опазване на околната среда

„Анубис” – осигурен от учителя!

9.

История и цивилизации

„Булвест 2000”

10.

География и икономика

„Булвест 2000”

11.

Философия

„Анубис”

12.

Музика

„Анубис”

13.

Изобразително изкуство

„Булвест 2000”

14.

Здравословни и безопасни условия на труд

10. клас

Учебен предмет

издателство

1.

Български език

„Анубис”; автори: М. Георгиева, В. Бобов;

2.

Литература

„Анубис”; автор: Клео Протохристова

3.

Чужд език – английски език

Legacу  B1 Part 1, издателство Express Publishing

Само учебник

 

Чужд език – френски език

Vite pour la Bulgarie A1 Partie 1 – Издателство Клет

Учебник и учебна тетрадка

4.

Математика

„Булвест 2000”

5.

Информационни технологии

„Домино” ЕООД

6.

Физика и астрономия

„Булвест 2000”

7.

Биология и здравно образование

„Булвест 2000”  + работни листи

8.

Химия и опазване на околната среда

„Анубис” – осигурен от учителя!

9.

История и цивилизации

„Булвест 2000”

10.

География и икономика

„Булвест 2000”

11.

Философия

„Анубис”

12.

Музика

„Просвета” – Лозанка Пейчева и колектив

13.

Изобразително изкуство

„Булвест 2000” – Свилен Стефанов и колектив

14.

Икономика

„Мартилен” – Цонка Лалева, Милена Първанова

11. клас

Учебен предмет

издателство

1.

Български език

БГ „Учебник“;

автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова;

2.

Литература

БГ „Учебник”;

автори: Иван Инев, Албена Руневска

3.

Чужд език – английски език

Logistics, издателство Express Publishing

Само учебник

 

Чужд език – френски език

Vite pour la Bulgarie A1 Partie 2 – Издателство Клет

Учебник и учебна тетрадка

4.

Математика

„Булвест 2000”

5.

Гражданско образование

„Анубис“

12. клас

Учебен предмет

издателство

1.

Български език

БГ „Учебник“;

автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова;

2.

Литература

БГ „Учебник”;

автори: Иван Инев, Албена Руневска

3.

Чужд език – английски език

Logistics, издателство Express Publishing

Само учебник

 

Чужд език – френски език

Vite pour la Bulgarie A1. Partie 2 – Издателство Клет

Учебник и учебна тетрадка

4.

Математика

„Булвест 2000”

5.

Гражданско образование

„Анубис“