Прием

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

5 паралелки

Професия Спедитор-логистик – подробности

 

Придобиваш:
1. Правоспособност за управление на МПС, категория В!
2. Знания за бизнес комуникация!
Ще можеш да работиш като: митнически брокер, спедитор организатор на внос/износ!
Можеш да продължиш обучението си в сферата на икономиката и транспорта!Придобиваш:
1. Правоспособност за управление на МПС, категория В!
2. Знания за бизнес комуникация!
Ще можеш да работиш като: митнически брокер, спедитор организатор на внос/износ!

Можеш да продължиш обучението си в сферата на икономиката и транспорта!