Ученически съвет

Списък на учениците, членуващи в Ученически съвет за учебната 2021/2022 година

Председател на УС – Силвана Кенова, 12. а клас

Зам. председател – Виктория Ранкова, 7. а клас

Секретар – Памела Димитрова, 8. а клас

Клас:

Ученик:

Длъжност:

5.а

Преслава Тодорова

Галианна Велкова

Председател

Заместник-председател

5.б

Виктория Железчева

Нели Вълева

Председател

Заместник-председател

5.в

Деница Кенова

Златомира Гочева

Председател

Заместник-председател

5.г

Габриела Дечева

Никол Андонова

Председател

Заместник-председател

6.а

Натали Тенева

Иванина Йорданова

Председател

Заместник-председател

6.б

Деница Георгиева

Михаел Алмалех

Председател

Заместник-председател

6.в

Александър Делчев

Антон Иванов

Председател

Заместник-председател

6.г

Донован Халков

Иван Пенчев

Председател

Заместник-председател

7.а

Виктория Ранкова

Станислав Камаринчев

Председател

Заместник-председател

7.б

Димитър Димов

Любомир Петров

Председател

Заместник-председател

7.в

Станимир Бъчваров

Председател

7.г

Стилияна Минчева

Станимир Русков

Председател

Заместник-председател

7.д

Сесил Рушидова

Стефани Дечева

Председател

Заместник-председател

8.а

Памела Димитрова

Денис Георгиев

Председател

Заместник-председател

9.а

Ивана Миткова

Иван Пенчев

Председател

Заместник-председател

10.а

Мария Димитрова

Мария Рандева

Председател

Заместник-председател

11.а

Благомира Иванова

Димитър Михайлов

Председател

Заместник-председател

12.а

Силвана Кенова

Татяна Милкова

Председател

Заместник-председател