Училищно настоятелство

Училищно настоятелство „Константин Константинов“ е създадено на 12.12.1996 г. от 33-ма учредители, между които граждани, общественици родители и учители от СУ „К. Константинов“ – гр. Сливен.

Регистрирано е в Сливенския окръжен съд – решение №13/17.03.1997 г., фирмено дело № 181 по описа за 1997 г.

СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ включва:

председател: Моника Ингилизова

членове:

Валя Модева

Аврам Аврамов

Десислава Стоименова