Учим заедно чрез всички сетива

L.A.S.T – Learning through All Senses Together

Партньори:

  1. Åkraskolan , Sala, Sweden – Начално училище в гр.Сала, Швеция – координатор
  2. Еcole élémentaire Rosa Parks, Brétigny sur Orge, France – Начално училище „Роза Парк“, гр.Бретини, Франция
  3. Three Legged Cross First School, Wimborne, United Kingdom – Начално училище , гр.Уинборн, Англия
  4. Scoala Gimnaziala Lunca, Pascani , Romania – Гимназия „Лунка“ , Паскани, Румъния
  5. School/Institute/Educational centre – General education (pre-primary level), Reggello (FI), Italy- Основно училище, гр.Реджело, Италия

Период: 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г. (удължен)

Целта на проекта е да укрепи европейското измерение в областта на образованието чрез насърчаване на мобилността и сътрудничеството между училища и  учители. Като учители всички срещаме ученици със забавено говорно и езиково развитие. Ние също забелязваме, че  интересът към четенето не е толкова голям, колкото преди. В резултат на това уменията за грамотност са все по-ниски. Проблемите с четенето засягат всички учебни предмети в училище, така че нашата цел е да спрем тази тенденция. Според нас всичко това може да доведе  до преждевременно напускане на училище или проблеми с намиране на работа в бъдеще. Като учители трябва да намерим нови начини да мотивираме нашите ученици. В работата си по този проект планираме да използваме всички сетива, за да мотивираме учениците да четат. Включваме танци, пеене, музикални приказки и четене на  книги като начин да  събудим любопитството към литературата.

ROMANIA, 24.01.2019 – 26.01.2019 г.

Romania

ШВЕЦИЯ , 02.04.2019 – 04.04.2019 г.

Sweden

 

ИТАЛИЯ, 23.10.2019 – 25.10.2019 г.

Italy

ФРАНЦИЯ, 02.12.2019 – 06.12.2019  г.

France

 

АНГЛИЯ, 05.02.2020 – 07.02.2020 г.

Great Britain