Химн

Текст: Елена Милчева

Музика: Иван Кавръков

Едно училище

със твойто име,

днес продължава

своя път със тебе.

Тук ти на зрелостнци

 си любимец,

тук първолаците

 се срещат с тебе.

Веднъж в годината

портретът твой,

пред класни стаи

и площадки спира.

И радост неподправена

 и трепет

от теб събудени

във тях намира.

И може утре,

може след години

Едно момче –

на теб съвсем подобно,

от тук да тръгне

и да те надмине,

почувствало се

в този миг свободно.

Тъй както някога

би искал – тук си.

Училище –

задружен клас.

И на законите

физически напук,

Присъстваш ти

в учебния му час.

И много стихове

и много песни

Децата тук на тебе

посвещават.

Задачи алгебрични

 с неизвестни

Веднъж в годината

за теб решават.

И може утре,

може след години

Едно момче –

на теб съвсем подобно,

от тук да тръгне

и да те надмине,

почувствало се

в този миг свободно.

Едно училище

със твойто име,

днес продължава

своя път със тебе.

Тук ти на зрелостници

си любимец,

на първолаци …

Тук ти на зрелостници

си любимец!