Чудото живот. Заедно в борбата срещу изменението на климата.

Третокласниците от СУ “Константин Константинов” проведоха  открит STEAM урок на тема: “Чудото живот. Заедно в борбата срещу изменението на климата.” Гости на урока бяха  инж.Ива Тарагошева,старши експерт по професионално образование и обучение в РУО- Сливен, ръководството на училището в лицето на г- жа Паскалева, директор на училището, г- жа Кайракова, заместник- директор, колеги от училището.Учениците  запознаха своите гости с интензивните  климатични промени през последните години в Европа и света. Изследваха причините за тях и търсиха решения за преодоляването им.  Показаха,  че са загрижени  за бъдещето на Планетата чрез дейностите, които реализират: засаждане на дървета в училищния двор, разделно събиране на отпадъци, участие в инициативи за Деня на Земята, реализиране на проект “Зелени градове”. В края на урока отправиха своите послания за Земята.