175 години от раждането на Христо Ботев

Днес в  библиотечно-информационния център на училището се състоя литературно четене, посветено на 175 години от раждането на поета революционер Христо Ботев. Нашата очарователна гостенка  Кристел Димитрова от Театрална студия “Хвърчащите хора” откри събитието с представяне на първата Ботева творба “Майце си”, а седмокласниците ни продължиха с прочит на стихотворенията  “Моята молитва”, “Хаджи Димитър”, “Към брата си”, “Хайдути” и “На прощаване в 1868 г.”.  

 Повече от всякога ни е потребен такъв необикновен човек като Христо Ботев.  Той е от тези национални герои, които се помнят вечно и са живи със своето дело и днес.