ноември 2021

Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието

Прочети повече»