Приключени проекти

В периода 30.05. – 03.06.2022 г. екип от учители и ученици от СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен взе участие в работна среща по програма „Еразъм+“ във Франция, съвместно с партньорите от Италия в проект L.A.S.T

В периода 30.05. – 03.06.2022 г. екип от учители и ученици от

Прочети повече»

Завърши практиката на учениците от нашето училище във връзка с първия проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ – „Стопанската логистика в основата на ефективна икономика“

В реализацията на първия ни проект по Програма Еразъм „Стопанската логистика в

Прочети повече»

Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието

Прочети повече»