Tърг с явно наддаване на движими вещи частна общинска собственост

Декларация за запознаване с машините

Декларация за липса на задължения

ЗАПОВЕД МАШИНИ

Заявление за участие в търг

Обява