Деца на климата

Като част от дейностите по STEAM – проект “Деца на климата” учениците от 5.б клас представиха крайните продукти от продължителната им екипна работа. Те представиха своите проучвания за водите в България и в нашия край. Предложиха начини за пречистване и правила за пестене на вода. Гости на изявата бяха Красимир Цуцов – главен експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” в Природен парк „Сините камъни“, учители и ученици от училище.Господин Цуцов награди изявените и наградени ученици.