Дневен режим

  1. Дневен режим за учебната 2022/2023 година при присъствено обучение.

1,2 клас

Продължителност

 35 минути

3,4 клас

Продължителност

 40 минути

V-XII клас

Продължителност

40 минути

ЧАС

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край

1

8:00

8:35

8:00

8:40

8:10

8:50

2

9:00

9:35

8:50

9:30

9:00

9:40

3

9:45

10:20

9:55

10:35

9:50

10:30

4

10:30

11:05

10:45

11:25

10:50

11:30

5

11:15

11:50

11:35

12:15

11:40

12:20

6


12:25

13:05

12:30

13:10

7

13:15

13:55

13:20

14:00

8

14:05

14:45

2. Дневен режим за учебната 2021/2022 година при обучение от разстояние в електронна среда.

Начален етап

Продължителност

20 минути

Прогимназиален етап

Продължителност

30 минути

Гимназиален етап

Продължителност

40 минути

ЧАС

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край

1

8:30

8:50

8:10

8:40

8:10

8:50

2

9:00

9:20

9:00

9:30

9:00

9:40

3

9:45

10:05

9:50

10:20

9:50

10:30

4

10:30

10:50

10:50

11:20

10:50

11:30

5

11:15

11:35

11:40

12:10

11:40

12:20

6

12:10

12:30

12:30

13:00

12:30

13:10

7

13:20

13:50

13:20

14:00

8

14:05

14:35

14:05

14:45