Интердисциплинарен урок на тема „Безценната вода“.

Като част от дейностите по STEAM проекта „Деца на климата“ на 5 юни 2024 г. в СУ „Константин Константинов“ се проведе интердисциплинарен урок на тема „Безценната вода“. Урокът беше съвместен между предметите английски език, математика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество и се осъществи с участието на ученици от 5.б клас.

Посредством презентация на английски език и последвала дискусия учениците обясниха използването на водата в ежедневието, промишлеността и различните професии.

По време на часа, учениците, разделени на групи, откриха нови професии, свързани с водата, решиха математически задачи за използване и пестене на вода, потърсиха информация на английски език с помощта на Chat GPT за разхода на вода при различен тип производства, изработиха брошура със съвети за пестене на вода, създадоха рисунки и отпечатъци, прилагайки техниката за рисуване върху вода „Ебру“.

Чрез дейностите в този интердисциплинарен урок учениците имаха възможност да се убедят в значимостта на водата в нашия живот и да достигнат до извода, че тя е безценен природен ресурс и трябва да я пестим.