Отново СУ „К. Константинов“ – Сливен е домакин на международна среща по програма „Еразъм +“.

Проектът Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM /„Стратегии за преподаване, образование и мотивация за учене чрез STEAM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика) подхода – STEAM by STEAM“/ събра 12 учители и 50 ученици от Португалия, Литва, Гърция и две училища от Румъния от 26 до 30 април 2022 годинаГостите бяха посрещнати от учениците на СУ „К. Константинов“ – Сливен по стара българска традиция – с питка и сол. Запознаха се с учители и ученици в училището и имаха възможността да разучат няколко български народни танца.Във връзка с планираните дейности по изпълнението на проекта учител от всяко училище-партньор преподаде урок, използвайки STEAM подхода.Работата по проекта беше съчетана с посещение на природни и архитектурни забележителности. Гостите имаха възможност да се докоснат до част от богатото културно-историческо наследство на България като посетиха късноантичната и средновековна крепост “Туида”, храм-паметник „Рождество Христово“, с. Шипка и град Велико Търново. Предстои последна заключителна среща в Остра, Румъния.