Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

С помощта на Европейския социален фонд и ОП НОИР 2014-2020 г. СУ „Константин Константинов“ стартира Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” – „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.“

 

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, както подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

 

Практиката по Дейност 2 на проект „Ученически практики – 2”, отвори врати през януари 2023 г. и за нашите ученици от 11 клас, които заработиха в работа близка до реалната работна среда и с възможност за надграждане на компетентностите, като допълнителна подготовка за добър старт в професията.