Покана за подаване на заявление за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма

Покана за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма