Резултати от проект „Здраво тяло, здрав дух, здравословна околна среда“

“Healthy body, healthy mind, healthy environment” 2020-1-LT01-KA229-078107_3

Най-важната задача на всяка образователна институция е качествено обучение. В периода от 2016 – 2025 г. Световната здравна организация   препоръчва физическа активност за подрастващите, като тя спомага освен за физическото, но и за емоционалното, и социалното им здраве. Учениците  прекарват по-голяма част от времето си в училище, освен да се обучават по определени дисциплини и да подобряват своите умения, особено важно е да се обърне внимание и на тяхното ментално здраве.

Физическата активност и спортът  се разбират не само като съществени елементи за израстването на щастливо дете, но и като положително въздействие върху по-нататъшното личностно развитие и формиране на умения за здравословен начин на живот.

България Литва, Полша, Италия, Румъния и Гърция са страните, които се включиха в проекта “Здраво тяло, здрав дух, здравословна околна среда” от програмата „Еразъм +“. Ученици и учители от СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен имаха възможността да представят България в това интересно  предизвикателство. Целта на проекта  е  укрепване на физическото и емоционалното здраве на учениците и развиване на умения за здравословен начин на живот, а целевата група включва ученици между 14 и 16 години със средно/професионално образование.

По време на проекта участниците се запознаха с опита на страните партньори  и заедно реализираха съвместни дейности. Проведоха се няколко  краткосрочни  обмена на ученици  и виртуални срещи, по време на които  бе насърчено международното  сътрудничество и  обогатяване на  културните хоризонти на  ученици  и  учители. Участниците  подобриха знанията си по следните   теми – „Физическо и емоционално здраве“, „ Потребителски навици“,  „Диети  и  здравословен  начин  на  живот“  и повишиха  уменията  си  за  комуникация, сътрудничество и способност да учат. Реализираните дейности  ги насърчиха да променят своето  поведение, свързано с потребителските навици.

 

За този период на сътрудничество учениците  създадоха:

  1. листовки/плакати (физическо и емоционално здраве/навици за концентрация/здравословен начин на живот) https://drive.google.com/drive/folders/1bk7hEGhFDc7j7YkpE7S20YvYeoCuMFOm;
  2. книжка с комикси (https://online.fliphtml5.com/xxaak/inva/#p=1);
  3. презентации (физическо и емоционално здраве/навици /здравословен начин на живот);
  4. седем бюлетина:

https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/unesco-world-heritage-sites

https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/educational-system

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.4_addictions

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.5_healthy_diet

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.6_consumption_habits

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.7_emotional_health

https://issuu.com/healthybodymindenvironment/docs/newsletter_vol.8_physical_activity

  1. уебсайт на проекта ( https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus);
  2. рекламен клип (https://youtu.be/JF7RmOgizr0).