Световен ден на водата – 22.03.2023

Световният ден на водата – 22.03.2023 г., беше отбелязан в СУ „Константин Константинов“ с представителна изява на ученици от 5. клас във връзка с приключване на работата им върху задачи, поставени по проблемно-базирано обучение на тема: „Как да използвам водата в моя роден край, за да няма водна криза?“
Гости на събитието бяха инж. Теодор Михайлов – специалист стопанисване на горите от Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, класните ръководители на петокласниците, г-жа Дора Тодорова – заместник-директор по учебната дейност, колеги от училището.
Учениците от 5. клас работиха по поставените задачи във връзка с проблема за опазване на водите в родния край и тяхното пестеливо използване в продължение на два месеца. През това време те се запознаха със свойствата на водата и водните разтвори, провериха разтворимостта на редица вещества във вода, направиха проучване във връзка с начините за пречистване на замърсената вода и потърсиха идеи за пестене на вода, които оформиха в брошура.
По време на своята работа те спазиха поставеното условие всички крайни продукти да бъдат представени в електронен вариант, за да дадат своя принос в опазване на дърветата от изсичане.
В края на изявата, под ръководството на Денис Георгиев и Георги Рунтев, ученици от 9.А клас в училището, петокласниците се научиха да програмират собствена игра с герои във връзка с темата.