Развитие на STEM дейности в училище

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEM στο σχολείο

2020-1-CY01-KA229-065945_5   

 Програма „Еразъм + “, Ключова дейност 2, „Партньорства за училищен обмен “

Обща финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“ – 108.754,00EUR.   –  Финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“   за  училището- 23.366,00 EUR

Координатор на проекта – Dimotiko Mandria – Cyprus, Pafos

Партньори:  

Gymnasio Valtinou – Greece, Trikala;

Istituto Comprensivo Statale „A. R. Chiarelli“- Italy, Martina Franca;

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla – Lithuania, Radviliškis;

Szkola Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie – Poland, Ciechocin.

Цел на проекта:

Разбиране и прилагане на учебната програма STEM във всеки  учебен предмет ,и придобиване на основни умения и ключови понятия от всички ученици.

„Мотивация-мотивация-мотивация! … чрез интересни и възнаграждаващи дейности.“

Цели:

1 Участниците да се запознаят с опита на страните партньори по проекта и да  се създадат условия учениците и учителите  да реализират съвместни дейности.

2.Да  се включат  в проекта цялата общност- родители, учители и ученици.

3. Да  се създадат   връзки със социални и образователни партньори.

4. Да  се  развият  умения за бъдещо учене и да  се насърчат  децата да продължат средното си образование.

5. Учителите да  се  запознаят с  добри  практики  за  работа със  STEM подхода, да бъдат по – уверени и  да ги прилагат в ежедневната си педагогическа  практика.

Очаквани резултати:

–  Съставяне на  наръчник, включващ всички дейности.

– Както учениците, така и учителите ще повишат уменията си в използването на нови технологии и подхода STEM в учебните предметите.

– Учениците да станат   по-уверени и независими  деца, които се учат един от друг.

– Ученици да станат по-компетентни и да   придобият умения  да се справят с по-глобален свят.

– Цялата общност, родители, учители и ученици да  се включат  в проекта.

– Нашите ученици да  научат повече и да станат по-независими, опитвайки се да намерят решения на проблемите във всекидневния живот.

– Прилагането на симулации, програмиране, роботика и други софтуерни приложения в рамките на STEM , запознаване с иновативни учебни програми и иновативните образователни методи.